15 06 2014

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

13 04 2013

İNSAN ve Onun Değeri..

İNSAN ve Onun Değeri.. |  görsel 1
İNSAN ve Onun Değeri.. |  görsel 2
İNSAN ve Onun Değeri.. |  görsel 3

  Kuşkusuz insanın değeri denilirken kastedilen, insanın diğer canlılar arasındaki yeri ve ona bu yeri sağlayan yani onu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerdir. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak, bir takım psikolojik, sosyal, akli ve ahlaki niteliklere sahiptir. Bu nitelikler, insana kişilik değeri katan ve onu bağımsız kılan özelliklerdir. İnsan onuru denildiği zaman, bir varlık olarak insanın en yüksek akli ve ahlaki değerlere, dokunulmaz, kaybedilmez bir biçimde sahip olması demektir. Bu bağlamda insan onuru, insanın özü, şerefi, haysiyeti, öz değeri ve doğasıdır. Bu, insanın, başka bir gerekçeye ihtiyaç olmaksızın, sırf insan olması sebebiyle kendisine saygı duyulması gereken bir canlı olarak kabul edilmesi demektir. İnsanın sahip olduğu yetenekler, onu maddi ve manevi açıdan kendine özgü bir değer sahibi kılar. İnsan onuru, insanın üstünlüğünün, varlık nedeninin temelini oluşturur. İnsanın, insan olmasının anlamı ve amacı, insanın şeref ve haysiyetiyle açıklanabilir. İnsan, onurunu, değerini, şeref ve haysiyetini bir başka ifadeyle yüceliğini, doğuştan yani Allah’ın bir armağanı olarak kazanmıştır. Bu yüzden onur, şeref ve değer, vazgeçilmez ve devredilemez bir niteliğe sahiptir. İnsanın öz değerini ifade eden insan onuru, bütün hak ve özgürlüklerin temeli sayılır.   ... Devamı